Privatlivspolitik: Webinarer

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med at du deltager i et webinar hos mig.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler de personoplysninger, der er i dine e-mails (inkl. din e-mail adresse) for at kunne svare på dine e-mails.

Retsgrundlaget hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du har således tilmeldt dig et webinar og jeg har derfor en legitim interesse i, at sørge for at webinaret bliver afholdt med (bl.a.) dig som deltager.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere.

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

Jeg overdrager dit fornavn og din e-mail adresse til min databehandler, der er et webinar-program (Genesis Digital – WebinarJam), som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler. Du kan se Genesis Digital’s privatlivspolitik her.
4. Hvor dine personoplysninger stammer fra.

Alle de personoplysninger, jeg behandler om dig, er oplyst af dig selv i din(e) e-mail(s).

5. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link).

6. Sletning.

Jeg sletter dine oplysninger i mit webinar-program senest én måned efter afholdelsen af webinaret.

7. Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.