Privatlivspolitik – Quiz-deltager

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at du har taget regelprøven.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At kunne informere dig og/eller din klub om resultatet af din regelprøve.

Når du har taget regelprøven, skal du indtaste dit navn, din e-mail adresse (eller klubbens e-mail adresse), således at dit resultat kan blive mailet til dig og/eller klubben – du vælger således selv, om du vil indtaste din egen e-mail-adresse eller golfklubbens e-mail adresse.

Retsgrundlaget for at gemme dine oplysninger og at sende denne mail hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at du har taget regelprøven, og at du (og din klub) skal kunne orienteres om resultatet af denne.

Jeg opbevarer dine personoplysninger indtil udgangen af det år, hvor du har taget regelprøven (således at klubben fx. kan indhente information om, hvem der har bestået) – herefter vil de blive slettet inden for en måned (dvs. i januar måned).

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

Derudover vil dit resultat fra regelprøven kunne blive videregivet til din klubklub, således at denne kan se, at/om du har bestået.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Alle de personoplysninger, jeg behandler om dig, er enten oplyst af dig selv (dit navn, din e-mail og din golfklub) eller af quizsystemet (der har analyseret og gemt dine regelprøve-svar).

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link).

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.