Privatlivspolitik – Quiz-deltager – kontaktperson

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 14 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at en af begynderne i din golfklub, har taget regelprøven.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At kunne informere dig på vegne af din klub om, når en begynder består regelprøven.

Når en begynder i din golfklub har taget regelprøven, skal han indtaste enten sin egen e-mail eller e-mail adressen på en kontaktperson i klubben. Det er dig, der er denne kontaktperson. Hvis begynderen indtaster kontaktpersonens (din) e-mail adresse vil du modtage en e-mail med begynderens resultat.

Din e-mail adresse vil blive gemt under begynderen hele det år, hvor begynderen har taget regelprøven (således at klubben fx. kan indhente information om, hvem der har bestået og hvem i klubben der er blevet e-mailet til), og vil så blive slettet senest en måned derefter (dvs. i januar måned).

Retsgrundlaget for at gemme dine oplysninger og at sende denne mail hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at en begynder har taget regelprøven, og at du er angivet som kontaktperson for klubben – og skal orienteres om resultatet af de enkelte begynderes reultat.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Den personoplysninger (e-mail adressen), jeg behandler om dig, er oplyst af begynderen, der tog regelprøven.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link).

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.