Privatlivspolitik – klubmedlemmer

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med din klubs medlemskab af Oswald Academy.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

a) Administration af medlemskab
Når din klub tilmelder sig som medlem af Oswald Academy, modtager jeg typisk en liste over navne og e-mailadresser på de personer hos klubben, som efter deres ønske skal tilmeldes mit regelnyhedsbrev. De personoplysninger, jeg indsamler om disse personer, er almindelige personoplysninger, nemlig navn og e-mailadresse.

Jeg sender derefter en e-mail (BCC) til disse, med et link til den side på min hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet, med opfordring til tilmelding.

Retsgrundlaget for at sende denne e-mail hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at jeg ønsker at give klubben “noget for pengene” i dets medlemskab hos mig, således at dens regelkyndige (herunder dig) kan modtages regelnyhedsbrevet og dermed blandt andet blive opdateret med nyt, samt løbende få at vide, når den/de kan gøre brug af medlemsfordelene som klubben har (såsom rabatter på kurser), fx når der kommer et nyt kursus, en ny bog osv.

Jeg opbevarer dine personoplysninger indtil medlemskabet ophører, hvorefter jeg senest en måned derefter sletter dem. Regelnyhedsbrevet modtager du dog også efter klubbens ophør af medlemskab (idet det er gratis), medmindre du særskilt framelder dig dette.

b) Udsendelse af medlemsnyt
Den person i golfklubben, som af klubben (i forbindelse med indmeldelsen og/eller senere) er udpeget som værende kontaktperson i forbindelse med klubmedlemskabet, vil nogle gange årligt få tilsendt information pr. e-mail (“medlemsnyt”) om fx. nye kurser, jeg afholder (og som man som medlem kan købe med rabat), nye bøger, nye artikler, nye medlemsfordele og meget andet. I den forbindelse gør jeg brug af kontaktpersonens e-mailadresse.

Retsgrundlaget for udsendelse af medlemsnyt hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at jeg ønsker at give dig “noget for pengene” i dit medlemskab hos mig, således at du bl.a. løbende får at vide, når du kan gøre brug af dine medlemsfordele (såsom rabatter på kurser), fx når der kommer et nyt kursus, en ny bog osv.

Jeg sender medlemsnyt til dig, så længe klubben er medlem, og stopper udsendelsen og sletter din mailadresse, senest en måned efter at medlemskabet er ophørt.

c) Udsendelse af nyhedsbreve
Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev indsamler jeg de nødvendige oplysninger om dig til at udsende nyhedsbrevet. De oplysninger, jeg indsamler og behandler i den forbindelse, er din e-mailadresse.

Retsgrundlaget for behandling af din e-mailadresse er dit samtykke, som du giver ved tilmelding til nyhedsbrevet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i alle nyhedsbreve eller ved at henvende dig til mig på de under punkt 1 oven for nævnte kontaktoplysninger.

Når du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke længere modtage mit nyhedsbrev, og dine oplysninger bliver slettet inden for højst én måned  efter, at du har trukket samtykket tilbage.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Alle de personoplysninger, jeg behandler om dig, er enten oplyst af dig selv (typisk hvor det er dig, der har kontaktet mig på vegne af golfklubben og anmodet om klubmedlemskabet) eller af en anden fra din golfklub (typisk hvor det er denne anden i golfklubben, der på vegne af klubben har anmodet mig om, at klubben blev medlem, og så i den forbindelse har givet mig dine oplysninger til brug for fremsendelse af nyhedsbrev).

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link: https://www.datatilsynet.dk/Media/C/0/Registreredes%20rettigheder.pdf) .

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.