Privatlivspolitik – Hjemmeside

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på denne hjemmeside.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg eventuelt modtager om dig under dit besøg på min hjemmeside. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Der behandles diverse oplysninger, når der sættes cookies – der popper (som du nok har set) en boks op på hjemmesiden, første gang du besøger den, hvor du kan give/afslå samtykke til, at der sættes cookies.

Retsgrundlaget for behandling er dit samtykke, som du giver i den nævnte pop-up-boks, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage eller ændre dit samtykke ved at klikke på det lille cookie-ikon med tre runde pile omkring nederst til venstre på denne hjemmeside, hvorved den nævnte pop-up-boks popper op igen. Tryk blot på knappen “Afvis alle”.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

4. Hvor dine oplysninger stammer fra

Alle de oplysninger, jeg behandler om dig, er indsamlet i forbindelse med din surfen på min hjemmeside.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.