Privacy Policy – newsletter

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Brian Nygaard Oswald er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Brian Nygaard Oswald
Lindholm Havnevej 31, 2.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Udsendelse af nyhedsbreve om golfreglerne

Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev indsamler jeg de nødvendige oplysninger om dig til at udsende nyhedsbrevet. De oplysninger jeg indsamler og behandler i den forbindelse, er din e-mailadresse.

Retsgrundlaget for behandling af din e-mailadresse er dit samtykke, som du giver ved tilmelding til nyhedsbrevet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i nyhedsbrevet eller ved at henvende dig til mig via de oven for angivne kontaktoplysninger.

Når du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke længere modtage mit nyhedsbrev, og dine oplysninger bliver slettet højst 1 måned efter du har trukket samtykket tilbage.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev, overlader vi personoplysninger til en databehandler, som behandler personoplysningerne på vores vegne. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, som arbejder under vores instruks og vi tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Alle de personoplysninger, vi behandler om dig, er oplyst af dig selv.