Kursusdeltager

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at du tilmeldes et kursus hos mig.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At kunne informere dig om afholdelsen af kurset, herunder sende et par mails med praktiske informationer samt sende en faktura.

Retsgrundlaget for disse behdnalingev hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at du selv har meldt dig til kurset, og at jeg derfor har en berettiget interesse i at informere dig om kurset samt sende en faktura.

Fakturaer opbevares i 5 år jfr. bogføringsloven, mens e-mails sendt til dig slettes løbende, dog senest i januar året efter kursets afholdelse.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Alle de personoplysninger, jeg behandler om dig, er enten oplyst af dig selv (ved tilmelding) eller af din golfklub (hvis det er klubben, der har meldt dig til).

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link).

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.