E-mail korrespondance

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med e-mail korrespondance med dig.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler de personoplysninger, der er i dine e-mails (inkl. din e-mail adresse) for at kunne svare på dine e-mails.

Retsgrundlaget hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at jeg som led i at drive min virksomhed gerne vil svare på de e-mails, jeg modtager, og derudover i et vist omfang vil gemme de oplysninger i en periode, der er deri, således at jeg senere kan genkalde mig informationen og bruge den.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere.

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra.

Alle de personoplysninger, jeg behandler om dig, er oplyst af dig selv i din(e) e-mail(s).

5. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link).

6. Sletning.

Jeg sletter e-mails, når jeg ikke har brug for dem mere. Det er naturligvis en konkret vurdering. Jeg sletter typisk mails således:

– Hvis jeg ikke vurderer, at en mail, der er modtaget, skal bruges, så sletter jeg den straks efter at have svaret.
– Hvis jeg vurderer, at jeg skal bruge den, så gemmer jeg den og jeg gennemgår så mine mails en gang årligt og sletter dem, der ikke længere er brug for.

7. Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.