AI Efteruddannelse

Privatlivspolitik for Brian Nygaard Oswald

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13 hvordan jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i efteruddannelsen om kunstig intelligens (AI).

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Jeg, Brian Nygaard Oswald, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor:

Brian Nygaard Oswald
Banegårdsgade 2, 3.
5800 Nyborg
CVR-nr.: 30944488
Telefon: 29258636
Mail: info@oswaldgolfrules.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du tilmelder dig som medlem, indsamler jeg de nødvendige personoplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab, herunder opkræve betaling og korrespondere med dig på e-mail/telefon og give dig adgang til webinarerne. De personoplysninger, jeg indsamler fra dig, er almindelige personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

Dine personoplysninger bliver således behandlet på følgende vis:

  • I mit bogholderi-system (“E-conomic”) (til opkrævning af betaling): Her behandles dit navn og din e-mail adresse.
  • I mit nyhedsbrevs-/informations-system (“Make”), hvorfra du løbende vil modtage e-mails med information om kommende webinarer, herunder dato og link og indhold, samt øvrig information omkring AI-efteruddannelsen. Heri behandles din e-mail adresse.
  • I mit webinar-system (WebinarJam), således at du opføres på deltagerlisten på hvert webinar, når du tilmelder dig. Dit fornavn og din e-mail adresse behandles.

Formålet er således at sætte dig i stand til at se webinarerne løbende.

Retsgrundlaget for ovenstående behandlinger hviler på interesseafvejningsreglen jf. databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Mine legitime interesser består i, at det er nødvendigt at oplyse dig datoerne for de løbende webinarer samt links – ellers kan du i sagens natur ikke deltage i dem. På samme vis er det nødvendigt at dine oplysninger kommer ind i mit webinar-system for at du kan få adgang til webinarerne.

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af efteruddannelsen. Når du opsiger dit medlemskab, sletter jeg dine personoplysninger senest en måned efter udgangen af det år, der er betalt for – undtaget oplysninger, der efter bogføringsloven skal opbevares i fem år.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at levere mine services overlader jeg personoplysninger til en række databehandlere, som behandler personoplysningerne på mine vegne. Jeg har indgået databehandleraftaler med alle mine databehandlere, som arbejder under min instruks og jeg tilser løbende, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med de indgåede databehandleraftaler.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Alle de personoplysninger, jeg behandler om dig, er oplyst af dig selv.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på de i punkt 1 nævnte kontaktoplysninger. Nedenfor er en oversigt over nogle af dine rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling
    • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse
    Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk (se dette link).

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.