Blev Mulligan’en genindført i French Open?!

Vi ved vel godt alle sammen, at golfreglerne ikke tillader en Mulligan, dvs. man må ikke gratis slå et (typisk dårligt!) slag om.

Men… i Cazoo Open de France for nyligt var Thomas Pieters i fredagens anden runde på 3. hul ude for noget, der kunne minde om en genindførelse af Mulligan’en!

Se video.

Se først en video af episoden her:

Som du kan se, så var Pieters i gang med at putte, men i tilbagesvinget til slaget var der en eller anden lyd i baggrunden (et host) som distraherede Pieters i en sådan grad, at han med vilje afbrød sit fremadsving. Men han fik dog ikke afbrudt det tids nok til, at han kunne undgå at ramme bolden – men der var dog ikke så meget fart på putteren, som han normalt ville give, hvis bolden skulle nå hen til hullet – bolden rullede således kun ca. en meter (puttet var på ca. 12 meter).

Ups. Hvad siger reglerne til det?

Definition af et slag.

Tja, definitionen af et slag siger, at der som udgangspunkt er tale om et slag, hvis man laver en fremadgående bevægelse med den hensigt at ramme bolden. Der er dog ikke tale om et slag, hvis spilleren under nedsvinget beslutter sig for at ikke at ramme bolden og enten 1) stopper køllehovedet før bolden eller 2) med vilje misser bolden.

Da Pieters rent faktisk ramte bolden finder denne undtagelse ikke anvendelse, og derfor var der tale om et slag. Pieters skulle derfor spille bolden, som den lå, uden straf.

Undtagelsen – intention ophører.

Dommeren på stedet oplyste imidlertid, at der ikke var tale om et slag, og at han derfor ”gratis” skulle spille fra dér, hvorfra han spillede sidst. Altså en slags Mulligan. Dette virker til at være en forkert afgørelse, men måske det kan skyldes, at dommeren havde nogle andre oplysninger fra spilleren, såsom at spilleren måske havde sagt, at hans intention ophørte, før han overhovedet startede fremadsvinget. For i denne situation vil det formentlig være Regel 13.1d(1), der finder anvendelse, og den siger, at hvis spilleren tilfældigt flytter bolden på green, så skal den genplaceres uden straf og spilles derfra.

Det er svært at vurdere, hvornår intentionen præcist ophørte. Der må jo anses at gå en lille smukke tid fra hjernen noterer hostet, til den beslutter sig for at stoppe handlingen… ligesom der jo så går yderligere lidt tid før hjernen så får kommunikeret dette ud til armene!

Men ud fra videoen af episoden virker det (synes jeg) til, at dommerens afgørelse var forkert. Pieters intention ophørte (efter min mening) først da fremadsvinget var i gang, og derfor var der tale om et slag. Det følger også af den tidligere Afgørelse 1-4/1, som godt nok ikke gælder længere, men hvor det er oplyst, at ophævelsen af denne afgørelse ikke tilsigter en ændring af retstilstanden.

Afgørelse kunne ikke rettes.

Eftersom man ikke kunne nå at rette den (formentlig) forkerte afgørelse, så stod den ved magt (Regel 20.2d), og Pieters fik ingen straf for sine handlinger.

/Brian