Paul Casey blev nægtet gratis drop fra nedslagsmærke

I The Players Championship i marts måned kom Paul Casey ud for en noget ”spøjs” regelsituation.

På par-5 hullet 16. slog han et tilsyneladende perfekt drive, der endte midt på fairway – 280 meter ude! Han havde under 200 meter til hullet derfra, så alt så umiddelbart fint ud. Men…desværre lå bolden i et boldnedslagsmærke (en ”sucker”). Og hvad der var værre: Det var ikke hans eget nedslagsmærke.

Du kan se video af episoden her:

Regel 16.3a(2) bestemmer nemlig, at en spiller kun må tage lempelse uden straf (dvs. droppe fri uden straf), hvis bolden er fæstnet i spillerens EGET nedslagsmærke. Øv øv for Casey!

Derfor havde Casey altså valget mellem enten 1) at spille bolden, som den lå, eller også 2) at gå frem efter uspillelig-bold-reglen (med ét strafslag)… og han valgte det første. Bolden lå desværre så skidt, at Casey måtte opgive at gå efter greenen i to, og i stedet kunne han kun ”tøffe” bolden godt 100 meter fremad.

Episoden understreger, at mange regler, som man egentlig tror er relativt forståelige, kan volde problemer alligevel.

Reglen omkring en bold fæstnet i eget nedslagsmærke rummer i øvrigt også en række andre vigtige informationer, herunder at…:

  1. …fæstningen skal være resultatet af spillerens foregående slag (ellers er der ikke lempelse uden straf). Hvis den således fæstnes af et drop, eller hvis bolden ender i et nedslagsmærke fra et slag, som man slog dagen før, så er der IKKE lempelse uden straf.
  2.  … bolden skal være fæstnet i det ”generelle område” (dvs. fx på fairway eller i roughen). Hvis man således fx har en ”sucker” i en bunker eller i et strafområde, så må man ikke droppe fri uden straf.
  3. … der gælder en særlig procedure, hvis man har en ”sucker” på green. I et sådant tilfælde må man således IKKE droppe fri uden straf, men man må i stedet markere bolden, løfte den, reparere nedslagsmærket og genplacere bolden.
  4. … en del af bolden skal være under jordoverfladen. Hvis bolden således ligger ”fæstnet” (kun) i græs i roughen, så må man IKKE droppe fri uden straf.

/Brian